Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Amsterdam West

D66 krijgt het voor elkaar

D66 West steunt het bestemmingsplan Oud-West: vergroenen in plaats van verstenen

Donderdag 2 juli is met een ruime meerderheid in de stadsdeel-commissie in West vóór het bestemmingsplan Oud West gestemd. In het bestemmingsplan worden uitbouwen beperkt en binnentuinen beschermd. Dit is hard nodig in de versteende buurten van Oud West, waar alles onder loopt bij hevige regenbuien. De D66-fractie in West vindt het een goed plan waarin de balans is gevonden tussen wonen, leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Het bestemmingsplan is bovendien een mijlpaal in de discussie over bouwdynamiek en verstening. Vanuit D66 hebben wij daar continu de nadruk op gelegd.