Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 januari 2014

Schriftelijke vragen over subsidie MGT

Het jaarverslag van jongerencentrum MGT, een door stadsdeel West gesubsidieerde organisatie, heeft geleid tot schriftelijke vragen van D66’ers Rogier van Staveren en Pieter Rietman, en de VVD. Omdat in het jaarverslag veel religieuze verwijzingen staan en omdat er een ‘bekeerlingenavond’ in het pand van MGT is georganiseerd, vragen D66 en de VVD zich af of de subsidie aan MGT in strijd is met de scheiding van kerk en staat.

“Het kan op zich zo zijn dat je als overheid een religieuze organisatie subsidieert,” aldus lijsttrekker Pieter Rietman. “Het wordt echter anders zodra je die subsidie gebruikt om het geloof te verspreiden. Denk aan een subsidie voor het Leger des Heils zodat zij aan daklozenopvang kunnen doen. Dat is prima, zolang ze maar niet de mensen die ze opvangen proberen te bekeren. Dat doe je dan maar zonder subsidie. Met deze schriftelijke vragen proberen we onze vinger te krijgen achter precies dat onderscheid: wordt de subsidie wel of niet (deels) gebruikt voor het verspreiden van religie? We willen dat onderscheid helder hebben, of het nu om christelijke, islamitische, joodse of andere organisaties gaat.”

D66 richtte zich in 2009 in de enigszins vergelijkbare kwestie rondom Youth for Christ tegen subsidiĆ«ring. Als uit de beantwoording van de schriftelijke vragen blijkt dat ook bij MGT aan zending of bekering wordt gedaan, vindt D66 dat de partijen die destijds tegen subsidie voor Youth for Christ waren, dat nu ook zouden moeten zijn. “Dat zou bovendien betekenen dat het stadsdeel geen lessen heeft getrokken uit die affaire” aldus Rietman. “Wellicht zou het stadsdeel dan maar eens helder op papier moeten zetten hoe ze de scheiding van kerk en staat zien, zoals in de centrale stad gedaan is.

 

Lees hier de schriftelijke vragen na

Berichtgeving: Telegraaf, AT5, Dichtbij