Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 oktober 2016

Duurzame, buurtgerichte festivals

Vorige week heeft Stadsdeel West per evenementenlocatie of park een “locatieprofiel” voorgesteld aan het college van B&W. Hierin staat per locatie hoe vaak er festivals mogen plaatsvinden.

“Door hier een maximum aantal aan te verbinden worden parken niet overbelast en blijft er draagvlak voor festivals” zegt Piet Rietman, fractievoorzitter van D66 West. “Parken zijn vaak het enige stukje groen in een buurt en daar moet je voorzichtig mee omgaan. Dat geldt ook voor de omwonenden: wij willen festivals die bij buurten passen en waar buurtbewoners dus blij mee zijn.”

West kiest daarom op vijf van de zes locaties voor kleine evenementen. Het Westerpark is een uitzondering en blijft zoals de afgelopen jaren een plek met tien festivaldagen (waarvan drie met muziek) voor grote festivals en daarnaast veel ruimte voor middelgrote festivals. Dit komt ook voort uit het coalitie-akkoord in West, waarin op verzoek van D66 is vastgelegd dat het aantal festivals in het Westerpark niet mag verminderen.

Op voorstel van D66 is dinsdagavond tevens besloten dat organisatoren de omwonenden per brief moeten informeren en bereikbaar moeten zijn in geval van overlast.