Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 november 2016

ALV 12 december: blijf betrokken, juist nu!

Alexander Pechtold zond na de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen een boodschap rond naar de leden met de woorden: Wie zwijgt stemt toe, wie opstaat bouwt mee. Hij deed hiermee een oproep tot optimisme, verbondenheid en een actieve opstelling. We vragen jou, lid van D66 in Amsterdam West, op te staan en deel te nemen aan onze Algemenen Ledenvergadering van 12 december as.

Tijdens deze laatste ALV starten we met de formele voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ook stippelen we tijdens deze afdelingsvergadering de route naar 2018 uit. Wees actief, denk mee, doe mee! Tot maandag 12 december. We sluiten af met een gezellige borrel!

Concept agenda:

 1. 1. Opening
 2. 2. Vaststellen agenda
 3. 3. Vaststellen notulen 23 mei 2016
 4. 4. Mededelingen
 5. 5. Verkiezing nieuwe bestuursleden
 6. 6. Jaarplan 2017
 7. 7. Afdelingsreglement
 8. 8. Begroting 2017
 9. 9. Verkiezing kascommissie
 10. 10. Nieuws uit de fractie
 11. 11. Toelichting wijziging bestuurlijk stelsel
 12. 12. Rondvraag
 13. 13. Sluiting

 

Workshop verkiezingsprogramma 21:30-22:00 uur

Je kunt hier de stukken voor de ALV downloaden:

Notulen vorige vergadering Jaarplan 2017-2018, Motivatiebrief penningmeester, Motivatiebrief alg. bestuurslid,

We sluiten de vergadering af met de kerstborrel, gezellig als je komt! 

Een andere goede manier om actief te zijn binnen D66 is lid worden van het bestuur. D66 Amsterdam West zoekt op dit moment vier nieuwe bestuursleden: een secretaris, een penningmeester, een algemeen bestuurslid (ledenactivering) en een bestuurslid communicatie & campagne. Klik op de functies voor een uitgebreide vacatureomschrijving. Interesse? Neem contact op met Laura Wytema: laurawytema@gmail.com.

 

Wat: Algemenen Ledenvergadering D66 Amsterdam West

Waar: Polanentheater, Polanenstraat 174, Amsterdam

Wanneer: maandag 12 december om 20.00 uur