Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 december 2016

Komend jaar in elk gebied van West een bewonersforum

Na het bewonersforum in Oud-West, krijgt Amsterdam-West in 2017 drie nieuwe bewonersfora door loting. Onlangs vond het eerste bewonersforum plaats in de vorm van het Stadsgesprek tijdens het Bellamybuurt Festival. Komend jaar komt hierop een vervolg in Bos en Lommer, De Baarsjes en Westerpark. Ilana Rooderkerk, bestuurscommissielid voor D66: “De bewoners die deelnamen aan het forum waren enthousiast over deze vorm van participatie en democratische vernieuwing. Door komend jaar in elk gebied een bewonersforum te organiseren, wil Amsterdam-West een voortrekkersrol spelen in het vergroten van de invloed van bewoners”.

Bewoners, ondernemers en organisaties kunnen onderwerpen uit de buurt aandragen voor de bewonersfora. Ilana Rooderkerk: “de voorstellen uit het Stadsgesprek zijn door verschillende fracties uitgewerkt in politieke moties. De ideeën van bewoners zijn daardoor direct in besluiten omgezet.” Zo wordt op verzoek van bewoners onderzocht of de arcade in de Kinkerstraat mooier kan worden gemaakt via een online verkiezing van ontwerpen uit de buurt. Ook het idee voor een diversiteitscommissie op het gebied van seksuele oriëntatie , etniciteit en culturele achtergrond wordt samen met bewoners uitgewerkt.

Daarnaast wordt gesproken met ondernemers over fietsparkeeroverlast en de diversiteit van het winkelaanbod. Voor het bewonersforum op 12 november in de Hallen werden 1000 deelnemers geselecteerd op basis van loting. De ervaring die het stadsdeel heeft opgedaan met deze nieuwe vorm van democratie, kan worden gebruikt om nog meer bewoners in