Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 21 december 2016

Verkiezingen & plannen voor 2017

Afgelopen deelafdelingsvergadering is het bestuur van de afdeling met twee nieuwe leden versterkt. Hans Mol is penningmeester geworden en vervangt hiermee Erwin Daalhuisen. Bas ten Dam is gestart als bestuurslid ledenwerving en ledenbinding. Hiermee zijn er nu nog twee vacatures in het bestuur van D66 Amsterdam West: communicatie & campagne en secretaris.

Jaarplan en activiteiten
Het jaarplan richt zich op drie speerpunten: het activeren van leden, bijdragen aan de politiek en samenwerken met andere afdelingen. Café West draagt bij aan alledrie ambities. De voorbereidingen voor de cafés in 2017 zijn in volle gang. Het bestuur kiest daarbij voor kwaliteit boven kwantiteit, maar probeert tegelijkertijd de opkomst te verhogen. Idee is om activiteiten te combineren, zoals een afdelingsvergadering met een spreker of workshop.

Afdelingsreglement
Het afdelingsreglement van D66 Amsterdam is op het stadscongres 25 september j.l. vastgesteld. Dit reglement vervangt alle reglementen van de deelafdelingen. Er zijn echter geen belangrijke wijzigingen ten opzichte van het vervangen reglement van D66 Amsterdam West.

Begroting
De afdeling staat er financieel goed voor. In mei 2016 besloot de DAV de afdracht van de fractie te verlagen van 6% naar 3%. Ook met minder inkomsten kunnen we blijven sparen en mooie evenementen organiseren. Daarnaast heeft de DAV besloten €3.500 bij te dragen aan de landelijke campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Terugblik op 2016
Fractievoorzitter Piet Rietman heeft de ledenvergadering een update gegeven over de activiteiten en resultaten van de fractie van het afgelopen jaar. In de campagne is destijds ingezet op deregulering, democratie en duurzaamheid. De realisatie van de freezone Jan Eef is een mooi voorbeeld van deregulering. Op het gebied van democratisering behaalde de fractie een succes met het Stadsgesprek in de Hallen. Dit is het eerste bewonersforum van Amsterdam waarvoor 1000 deelnemers geselecteerd zijn op basis van loting. In het kader van duurzaamheid is de grootste winst behaald met het groener maken van de straten in West. Op verschillende locaties is nu meer ruimte voor fiets en voetgangers en minder voor auto’s.

Veranderingen Bestuurlijk Stelsel
Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester heeft de leden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het bestuurlijk stelsel. In het voorstel dat er nu ligt worden dagelijks bestuurders van de stadsdelen straks benoemd door het college van B&W. De bestuurscommissies worden vervangen door adviescommissies met vier leden per deelgebied; West bestaat uit drie deelgebieden. De gemeenteraad buigt zich momenteel over het voorstel en neemt begin 2017 een besluit. D66 komt met een aantal wijzigingsvoorstellen.

Workshop verkiezingsprogramma
Tot slot hebben leden onder leiding van vice-voorzitter politiek Thomas Hermans thema’s verzameld en geprioriteerd voor het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.