Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 februari 2017

Meer kansen voor ondernemers: moderniseer wetgeving en stimuleer ondernemerschap!

Op 2 februari vond Café West plaats onder de bezielende leiding van Walter Freeman. Deze editie ging over startups. Namens de Tweede Kamerfractie van D66 was Kees Verhoeven aanwezig. Ook Erik de Heer (consulent scale-ups EY) en Erik Boer (Amsterdam Centre of Entrepreneurship) deeden hun visie over dit onderwerp met aanwezigen in het Vondel CS.

Verbeterpunten
Kees vertelde dat het kabinet op zich een aardig beleid heeft gevoerd op het gebied van startups, maar dat er duidelijke verbeterpunten mogelijk zijn. Als voorbeeld noemde hij dat er momenteel veel geld via fondsen naar reeds gedane innovatie gaat., terwijl je juist zou verwachten dat je met de middelen nieuwe initiatieven zou kunnen ondersteunen. Het kabinet kan nog meer werk maken van de fiscale regelgeving om startups te stimuleren. Onder voortouw van D66 is gewerkt aan een de startup BV, een rechtsvorm die beter op startende ondernemers is toegespitst. Het kabinet kan innovatie meer stimuleren. Bij Uber bijvoorbeeld, werd er krampachtig gereageerd, in plaats van dit concept te omarmen.

Minder regels, meer hulp
Erik de Heer (EY) was het met Kees eens; er zijn stappen gezet, maar het kan beter. Ondanks het feit dat de overheid bereikbaar en benaderbaar is, zou zij meer kunnen doen om het Nederlandse ambitieniveau te verhogen. Ondernemers zouden in staat moeten worden gesteld om te focussen op waar ze goed in zijn en daar maximaal op in zetten. Erik de Boer (ACE) voegt daaraan de rol van onderwijs toe. Nederland schermt nog niet echt met haar ondernemers. ACE focust zich erop dat ondernemerschap een grotere rol gaat spelen in het curriculum van onderwijsinstellingen. Volgens Erik Boer moeten we toe naar een situatie met minder regels, en meer elkaar verder helpen.