Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 maart 2017

Nieuw bestuurlijk stelsel: stel je kandidaat voor de adviesraad!

In het nieuwe bestuurlijk stelsel zullen de Dagelijks Bestuurders in het stadsdeel aangesteld worden door het College van B&W. Om ervoor te zorgen dat de geluiden uit het stadsdeel goed worden gehoord, worden er tevens adviesraden ingesteld, die advies gaan geven aan het Dagelijks Bestuur.

Stadsdeel West is opgedeeld in drie buurten die elk een adviesraad krijgen: Oud-West, Bos & Lommer en Westerpark. Bewoners uit deze buurten kunnen zich kandideren voor deze adviesraden. De adviesraden bestaan uit maximaal vier bewoners.

Ook D66 West wil kandidaten naar voren brengen voor deze adviesraden middels kieslijsten. Wij zoeken kandidaten voor deze kieslijsten. Heb jij interesse om je te kandideren voor de adviesraad namens D66 West? Neem dan contact op met het bestuur.

Tevens zoeken wij leden voor de afdelingsverkiezingscommissie, die als doel heeft de kandidaatstelling voor de adviesraden onpartijdig en soepel te laten verlopen. Hiervoor zoeken wij drie enthousiaste leden. Neem bij interesse contact op met het bestuur!

Meer informatie over de formele procedure omtrent de aanmelding voor de adviesraad en de afdelingsverkiezingscommissie volgt spoedig.