Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 maart 2017

ALV D66 Amsterdam West: maandag 20 maart

Datum: maandag 20 maart 2017

Tijd: inloop 19:30 uur, start vergadering 20:00 uur

Locatie: Local Hangout, Nassaukade 129

Op 21 maart 2018 gaan we voor het eerst naar de stembus voor adviescommissies. Onlangs besloot de gemeenteraad het bestuurlijk stelsel van Amsterdam te wijzigen en de huidige bestuurscommissie van West te vervangen door drie adviescommissies: De Baarsjes/Oud West, Westerpark en Bos en Lommer. Op de ledenvergadering besluiten we of we als partij mee willen doen om te zorgen dat het D66-geluid vertegenwoordigd is. Daarnaast kiezen we een Algemene Verkiezingscommissie (AVC), die zorgdraagt voor alle procedures rondom kandidaatstelling. We nemen na 3 jaar afscheid van bestuursleden Martijn, Maartje en Hans. Na afloop proosten we op het succes van afgelopen Tweede Kamerverkiezingen en de inzet van alle vrijwilligers in West.

Ben je erbij? Geef het aan op Facebook!

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen notulen 12 december
 4. Mededelingen
 5. Verkiezing secretaris
 6. Verkiezing bestuurslid campagne & communicatie
 7. Verkiezing Algemene Verkiezingscommissie
 8. Instellingsbesluit
 9. Toelichting tijdspad tot verkiezingen 2018 / planning
 10. Jaarrekening 2016
 11. Nieuws uit de fractie
 12. Bestuur: highlights jaarplan
 13. Uitslagen verkiezingen
 14. Decharge Maartje, Martijn en Hans
 15. Sluiting & borrel

De stukken tref je in de nieuwsbrief van maart 2017. Of stuur een mail naar Laura: l.wytema@d66amsterdamwest.nl.