Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 mei 2017

D66 wil middenhuur in Westerpark-West

D66 is voorstander van goedkope middenhuur in “Westerpark-West”, het oude ING-terrein aan de kop van de Bos en Lommerweg. In de bestuurscommissievergadering van dinsdagavond 9 mei heeft de fractie gepleit voor het plan van projectontwikkelaar Pinnacle. In dit plan, genaamd “Westerpark-West”, wordt niet alleen het oude ING-gebouw hergebruikt maar worden ook middenhuurwoningen gerealiseerd op de plek waar nu een parkeerterrein is.

“In het plan wordt bovendien een hectare groen toegevoegd aan de openbare ruimte” zegt D66-fractievoorzitter Piet Rietman. “Dat is reden één dat wij hiervoor zijn. Reden twee is dat in het voorliggende plan veel huurwoningen worden gerealiseerd van tussen 700 de 1000 euro per maand. Daar is veel behoefte aan in de stad. Wel moeten we vastleggen dat dit zo blijft en de huren in de toekomst niet boven de 1000 euro uitkomen. Wij dienen hierover een motie in, samen met andere partijen.”

 

Over twee weken wordt gestemd over deze motie en over het advies dat het stadsdeel uitbrengt over het plan. In dit advies worden twee opties voorgelegd aan het college van B&W: het plan van de projectontwikkelaar uitvoeren, of het uitvoeren zonder middenhuur en het parkeerterrein omvormen tot een stukje groen. De tweede optie zal naar verwachting tegen de 5 miljoen kosten omdat het parkeerterrein onteigend moet worden. “D66 vindt het prima om het advies in deze vorm te geven, ook omdat het zo goed aansluit op de uitkomsten van het participatieproces”, besluit Rietman. “Maar de tweede optie is zo onrealistisch duur dat dit advies de facto neerkomt op het realiseren van middenhuur woningen.