Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 augustus 2017

Domela Nieuwenhuisplantsoen na 50 jaar een nieuw ontwerp

De bestuurscommissie van Amsterdam-West heeft 20 juni jl. gestemd voor een groen Domela Nieuwenhuisplantsoen. Het plantsoen krijgt 50 jaar na de afbraak van de kerk, die tot 1968 de entree van de Spaarndammerbuurt bepaalde, een nieuw ontwerp. De bewoners hebben een centrale rol gehad in het ontwerpproces en via een online verkiezing het winnende ontwerp gekozen. Ilana Rooderkerk, bestuurscommissielid D66 Amsterdam-West: “Laat dit een voorbeeld zijn voor hoe je samen met bewoners zorgt voor de toekomst van een buurt”.

Al jaren was er onzekerheid over de toekomst van het plantsoen en voerden bewoners actie tegen bebouwing. Eerder dit jaar besloot de bestuurscommissie af te zien van het bouwen van een hotel op het plantsoen. Hierna waren de bewoners aan zet. De bewonerswerkgroep heeft samen met het stadsdeel veel tijd en aandacht besteed aan het ontwerpproces, communicatie met de buurt en de verkiezing van het ontwerp. Ilana Rooderkerk: “Dankzij de enorme inzet van bewoners krijgt het plantsoen nu definitief een nieuw ontwerp. En daarmee krijgt de buurt een mooi nieuw park.”

In het plantsoen komen meer struiken en bomen langs de wandelpaden. Ook word naar de wens van bewoners de sfeer van de oude kerk verbeeld door gesloopte kerkranden met metselstenen en een boogconstructie. Het kunstwerk wordt de komende tijd samen met bewoners verder uitgewerkt. De uitvoering van het ontwerp is voorzien in het voorjaar van 2018.