Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 oktober 2017

Dilemma: veiligheid in Bos en Lommer

Door: Stadsdeelvoorzitter Melanie van der Horst

Vlak voor mijn installatie op 18 juli jl. kampte Bos en Lommer met enkele heftige incidenten. Auto’s die in de brand werden gestoken, overvallen, jeugdoverlast. Net zoals zovelen, schrok ik behoorlijk. Van de hevigheid, de agressie en het totale gebrek aan respect voor het gezag van de politie.

Mijn eerste weken als stadsdeelvoorzitter met de portefeuille Openbare Orde & Veiligheid stonden dan ook in het teken van de-escaleren van de situatie. Natuurlijk waren de problemen niet onbekend en gebeurde er al veel. Maar er zijn wel gelijk aanvullende maatregelen getroffen, zowel door politie als door het stadsdeel.

Het frappante is: uit de meest recente veiligheidsindex blijkt dat het op veiligheidsgebied in West eigenlijk heel goed gaat, met uitzondering van enkele buurten in Bos en Lommer. En dan sta je als bestuurder voor een dilemma. Je wilt niet dat heel Bos en Lommer of heel West in een kwaad daglicht komt te staan, terwijl het vaak ook zo goed gaat en veel bewoners zich niet herkennen in een negatief beeld. Maar je zal er maar bij geweest zijn toen die politieauto in brand vloog. Of geïntimideerd worden door jongeren op het plein bij je om de hoek. Of die ondernemer zijn die een gewapende overval heeft mee gemaakt. Je veilig voelen in je eigen buurt is zo fundamenteel. Dat kun je nooit bagatelliseren, ook niet met cijfers.

Als stadsdeel vertellen we daarom wel de goede ontwikkelingen en stralen we uit dat het met West hartstikke goed gaat, maar dat we ook oog hebben voor de problemen en dat we er nog niet zijn. Ik heb besloten om zoveel mogelijk ook zelf met mensen in gesprek te gaan die zich echt onveilig voelen. Om te laten merken dat het stadsdeel zich zorgen om hen maakt en om te kijken welke maatregelen nu wel en niet werken volgens de bewoners zelf.  Weten we zeker dat we alles doen wat we kunnen om de situatie in (sommige delen van) Bos en Lommer op te lossen? En kunnen we samen met bewoners tot nog betere ideeën komen? Ik ga niet alle problemen in West oplossen het komende jaar, dat zeg ik u nu alvast. Maar ik ga samen met alle medewerkers en de politie mijn stinkende best doen. Hopelijk samen met u.

Wilt u weten wat de inzet momenteel precies is? Lees dat op onze website: https://www.amsterdam.nl/west-gebied/nieuws/algemeen-nieuws/nieuws/staat-veiligheid-bos/?reload=true