Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Aanpak ongedierte: meer dan alleen een voerverbod

Sinds 1 juli is het verboden om vogels en ratten te voeren in Amsterdam West. Tijdens de afgelopen vergadering van de Stadsdeelcommissie is besproken hoe dit verbod in de praktijk zal worden gebracht. D66 woordvoerder Friso Bonga: “Mooi dat de stad nu serieuze maatregelen neemt tegen ongedierte. Laten we deze kans grijpen om ook op een nieuwe manier naar afval te kijken. Bijvoorbeeld door voedselresten een nieuw doel te geven.”

Eendjes voeren lijkt zo lieflijk en onschuldig. Helaas blijkt de realiteit weerbarstig. Met name grote hoeveelheden brood zijn schadelijk voor eenden, die niet gewend zijn aan koolhydraten. Daarnaast is er nog een belangrijk negatief bijeffect: het voeren van eendjes trekt ratten aan. Daarom zal de gemeente Amsterdam stapsgewijs een verbod op het voeren van eenden invoeren als onderdeel van een brede aanpak van ratten- en vogeloverlast. Samen met betere voorlichting en het verbeteren van afvalinzameling moet dit zorgen voor minder overlast van ongedierte.

Ook in Amsterdam-West zal dit verbod worden ingevoerd. D66 heeft er bij het dagelijks bestuur op aangedrongen dat goede communicatie hierbij cruciaal is: mensen moeten duidelijk op de hoogte worden gebracht dat het voeren van eendjes niet meer is toegestaan en zal worden beboet. Daarop zei Jeroen van Berkel, in het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor dit dossier, toe dat er heldere voorlichting zal worden verstuurd naar scholen en moskeeën. Daarnaast zullen er gedurende deze zomer op plekken waar veel wordt gevoederd borden worden geplaatst ter informatie.

Voor D66 is het belangrijk dat deze maatregelen niet op zichzelf blijven staan. Mensen voeren vaak omdat ze geen voedsel willen weggooien. Een nobel streven, zeker omdat we in Nederland jaarlijks zo’n 40 kg voedsel per persoon verspillen. Daarom heeft D66 aan het dagelijks bestuur gevraagd om voor meer plekken te zorgen waar voedselresten opnieuw worden gebruikt, zoals broodbakken of buurtcompostbakken.

Tenslotte heeft D66 gevraagd om op de hoogte te blijven van de evaluatie van het verbod. Begin dit jaar is een nulmeting uitgevoerd van het aantal duiven en meeuwen. Een half jaar na invoering, dat is in het voorjaar van 2019, zal deze worden herhaald. Het aantal ratten zal worden gecontroleerd aan de hand van cijfers van de GGD.