Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Onderzoek naar meerdaagse Bos en Lommermarkt

Stadsdeel West heeft tijdens de vergadering op dinsdag 10 maart unaniem ingestemd met het opheffen van de huidige Bos en Lommermarkt. Wel wordt onderzocht of de nieuwe markt, in plaats van één dag, ook twee of drie dagen kan plaatsvinden.

Al jaren loopt de bezettingsgraad van de huidige markt op het plein achteruit. Inmiddels blijft meer dan de helft van de kramen leeg. Voor het stadsdeel reden om de markt in deze vorm per september 2021 op te heffen. Tijdens de vergadering dinsdagavond bleek het stadsdeel eensgezind: iedere partij stemde voor het opheffen van de Bos en Lommermarkt in haar huidige vorm. D66 diende samen met PvdA en VVD een voorstel in om te onderzoeken of het mogelijk is de nieuwe markt uit te breiden. In de huidige plannen is plaats voor één dag in de week.

Het besluit tot het uiteindelijk opheffen van de huidige markt zien wij ook als een noodzaak om nieuwe vernieuwende stappen te kunnen nemen op weg naar een gezond en bloeiend winkel en markt klimaat met een divers aanbod voor een divers publiek. Maar wij realiseren ons ook hoe ingrijpend dit is voor de betrokken huidige marktondernemers, die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Daarom wordt er gekozen voor flankerend beleid dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat de organisatie, Marktbureau en Stadsdeel, zo zorgvuldig mogelijk met deze situatie omgaat en waarin uitgangspunten, de nodige stappen, rechten en ook plichten van iedereen die bij de verandering betrokken is (met name de marktondernemers), zijn gewaarborgd.

Wij adviseren het dagelijks bestuur om de voortgang en de resultaten van dit flankerend beleid in de periode tot 1 september 2021, twee keer door een onafhankelijk onderzoeksbureau te laten evalueren en rapporteren aan dagelijks bestuur en stadsdeelcommissie. Het redelijk unieke en vervelende karakter van het te nemen besluit tot opheffen van de markt en het effect ervan op de marktondernemers behoeft uiterste zorgvuldigheid qua nazorg. Wij willen na een half jaar en na een jaar weten wat de succesfactoren en wat de tekortkomingen van het flankerend beleid zijn geweest. Bijstellen van het beleid behoort dan tot de mogelijkheden. Daarnaast dringen wij erop aan om het vermelde onderzoek naar een tijdelijke markt zo snel mogelijk te starten, de resultaten zo snel mogelijk te laten rapporteren en een afvaardiging van de marktondernemers en de stadsdeelcommissie nauw te betrekken in dit onderzoek qua ideeën, tussentijdse en definitieve rapportages, opdat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van een Bos en Lommermarkt.