Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Meer maatregelen voor zzp’ers in Amsterdam

In een opiniestuk in het Financiële Dagblad opende D66’er en stadsdeelcommissielid in West Sarah Berckenkamp het debat over de sleutelpositie van zzp’ers in de huidige arbeidsmarkt. Samen met raadsleden Hülya Kat en Yassmine el Ksaihi schreef Sarah tien voorstellen voor de zzp-branche waaronder het extra inzetten van zzp’ers bij de gemeente, het niet terugtrekken van steunmaatregelen bij het halen van extra omzet en de gemeente moet in gesprek met de verschillende branches in de stad zzp’ers snel aan een baan te helpen.

Snel nadat vanwege de coronacrisis de steunregelingen door de gemeenten waren uitgerold, groeide de onrust onder zzp’ers: veel zzp’ers voldoen niet aan de voorwaarden voor de zogenaamde Tozo-regeling omdat zij te weinig uren als zzp’er werken. Zij vallen buiten de boot voor hulp.

Zou het daarom niet een goed idee zijn om alle zzp’ers die nu thuis zitten aan het werk te helpen? Het uitgangspunt zou kunnen zijn: iedere zzp’er heeft recht op een uitkering, ongeacht vermogen of het inkomen van de partner, maar bedrijven, instellingen en gemeenten worden gestimuleerd om zzp’ers een opdracht te verlenen. Zo gaat er geen kennis en werkkracht verloren.

Zzp’ers zouden bijvoorbeeld uitkeringsinstantie UWV bij de topdrukte kunnen assisteren, of voor supermarktmanagers kunnen uitzoeken wat de mogelijke opties van bezorging in de wijk zijn. Ook in de zorg kan extra hulp geboden worden, bijvoorbeeld bij het maken van mondkapjes, het assisteren van patiënten of het schoonmaken van afdelingen. Zzp’ers uit creatieve beroepen en kunstenaars kunnen meedenken aan de vraag hoe iedere branche zich kan voorbereiden op een anderhalvemetersamenleving.

Het kabinet laat hier een kans liggen door zzp’ers niet optimaal in te zetten, terwijl ze jarenlang het aantal zzp’ers heeft laten oplopen. De overheid moet er op toezien dat juist in deze tijd de bijdrage van die zzp’ers niet verloren gaat. Zzp’ers zijn ondernemend, vindingrijk en zijn (gewild of ongewild) gewend aan flexibiliteit en onzekerheid. Door nu opdrachten te creëren houd je de mensen aan het werk en zorg je dat een grote groep Nederlanders nog een zelf verworven inkomen heeft. Daarnaast zet je in op innovatie in tijden van crisis en ontwikkel je nieuwe ideeën door de denkkracht van alle zelfstandig ondernemers die thuiszitten optimaal te benutten.

Het is te hopen dat de overheid geconfronteerd met de crisis heel snel gaat herzien wat de rol van zzp’ers na deze crisistijd zal zijn. Zoals de commissie-Borstlap terecht opmerkte, is dit een kwetsbare groep. Door zzp’ers nu een opdracht te verlenen kunnen we uitzoeken welke maatregelen nodig zijn om in de toekomst de verschillen op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Het artikel geschreven door Sarah in het Financiële Dagblad is hier in zijn geheel te lezen:
https://fd.nl/opinie/1341964/zet-zzpers-aan-het-werk-en-behoud-zo-kennis-en-werkkracht

Bekijk het plan met 10 voorstellen hier: https://amsterdam.d66.nl/noodplan-voor-zzp-sector-amsterdam/