Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 mei 2020

D66 adviseert over geluidsoverlast in West

In februari van dit jaar werd de Stadsdeelcommissie gevraagd advies te geven over het Actieplan Geluid. Uit de GGD -monitor van 2016 (de meest recente cijfers) bleek dat 41% van de Amsterdammers geluidsoverlast ervaarden, een stijging van 30% in vergelijking met 2008. De meest geluidsoverlast wordt veroorzaakt door brom- en snorfietsen (20,5%), gevolgd door slooplawaai (14,6%) en burenoverlast (11%).

Daarom heeft de Gemeente Amsterdam maatregelen aangekondigd om in 2025 een uitstootvrije zone in te voeren waardoor de overlast van brom- en snorfietsen beperkt kan worden. D66 Amsterdam West vindt het een belangrijk onderwerp voor ons stadsdeel en hebben hier in samenwerking GroenLinks een advies uitgebracht dat met meerderheid van stemmen is aangenomen.

In het advies heeft Charles Vaneker namens D66 gevraagd te onderzoeken of de gemeente al voor 2025 maatregelen kan nemen om de overlast van brom- en scooterverkeer te beperken. Hierbij denken wij aan voorlichtingscampagnes over geluidsoverlast, opvoeren van brom- en snorfietsen en ook het vervroegd inwisselen van benzinescooters en -brommers voor elektrische exemplaren. Daarnaast hebben wij gevraagd om na te gaan of er financiƫle stimuleringsmaatregelen in het leven kunnen worden geroepen om een voortijdige overstap naar elektrische brom- en snorfietsen mogelijk te maken. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor het aanpakken van geluidsoverlast van motoren binnen de bebouwde kom van Amsterdam.

Tenslotte hebben we gevraagd om na te gaan in hoeverre de Gemeente Amsterdam binnen de eigen organisatie geluidsoverlastbeperkende maatregelen kan nemen om lawaai overlast van vuilnisophaal wagens en gemotoriseerd gereedschap te beperken.