Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juni 2020

Ondersteuning lokale ondernemers in West

De fractie van D66 in Amsterdam West heeft de afgelopen weken veel gesproken met ondernemers. We maken ons maakt zich zorgen over hun toekomst en de toekomst van Amsterdam West door de gevolgen van het Covid-19 virus. Een deel van de mkb’ers heeft inmiddels steunmaatregelen van de overheid aangevraagd, maar ook veel ondernemers weten de weg naar de regelingen niet te vinden. 

De kans is zeer reëel dat de komende periode een faillissement dreigt voor veel ondernemers in Amsterdam West. Naast de economische waarde hebben deze ondernemingen ook een groot maatschappelijk belang in Amsterdam West. Dat straks winkelstraten als de Jan Evertsenstraat of de Bos en Lommerweg half leeg staan, horeca in Westerpark en Oud West hun deuren voorgoed sluiten of de kleine filmhuizen en theaters weg zijn is ons inziens een verschrikkelijk vooruitzicht. Niet alleen voor de ondernemers en de werknemers, maar ook voor de bewoners in ons stadsdeel. Daarom adviseert de fractie van D66 West om op korte termijn gebiedsgerichte acties te ondernemen ter ondersteuning van de ondernemers in Amsterdam West.

Stadsdeelcommissielid Hans Mol komt met drie voorstellen:
1) Stel extra middelen beschikbaar stellen aan de BedrijfsInvesteringsZones (BIZ) & winkelierverenigingen in West, zodat zij in samenspraak met het stadsdeel de ondernemers kunnen ondersteunen. Ook niet-leden kunnen zich hiervoor aanmelden. Per BIZ kan een actieplan worden opgesteld en uitgevoerd.
2) Zet het gebiedsteam in om ondernemingen individueel te benaderen om de gevolgen van de crisis te bespreken en –indien nodig- ondersteuning te verlenen op sociaal en economisch vlak. Tevens kan dan een analyse gemaakt worden over de impact van de crisis per winkelgebied. Deze aanpak wordt al gevolgd door Stadsdeel Nieuw-West.
3) Ondersteun initiatieven van lokale ondernemers door een maatwerkgerichte aanpak & beoordeling, waarbij de eventuele vergunningskosten zo laag gehouden worden.

Tijdens de stadsdeelcommissievergadering op 19 mei 2020 is het advies van Hans Mol met een ruime meerderheid aangenomen. Bekijk het complete advies hier: bit.ly/3cMYuvq. Loopt u als ondernemer tegen problemen aan? Neem gerust contact op met Hans via hans.mol@amsterdam.nl