Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Meer betaalbare woningen in Amsterdam West

Amsterdam schreeuwt om nieuwbouw. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Door de coronacrisis komen er straks wellicht wat meer huurwoningen in de vrije sector beschikbaar, maar daarmee is het probleem verre van opgelost. Dagelijks Bestuurder Melanie van der Horst is verheugd dat het DB van West deze week akkoord is gegaan met de volgende stap op weg naar het nieuwbouwproject Entreegebied Gulden Winckel.

Drie woningcorporaties gaan daar 400 tot 500 nieuwe woningen bouwen en tegelijkertijd gaat de gemeente de openbare ruimte vergroenen en opnieuw inrichten.  Van de nieuwe woningen zal 40% sociale huur zijn en 40% middeldure huur. Betaalbare woningen dus! In deze tijden van grote schaarste op de woningmarkt is dit hard nodig. Bovendien is het een mooie kans om het hele gebied op te knappen door meer openbare ruimte en groen, een autovrije straat en betere sociale veiligheid.

Melanie: “Ik realiseer me dat het veel woningen zijn op een relatief klein gebied. Het gaat om grofweg een verdubbeling van het bestaande volume aan huizen. Dat is iets waar de huidige bewoners vanzelfsprekend kritisch op zijn, ook al zijn ze blij met de plannen voor vergroening en de kwaliteitsslag die straks wordt gemaakt, zo blijkt uit een enquete en uit gesprekken met bewoners. De buurt wordt mooier en leefbaarder, veel parkeerplekken gaan ondergronds en er komt een autovrije straat, waardoor de verkeersoverlast afneemt. Maar er komt misschien ook een woontoren, een beeldbepalend element een wijk, en dat vindt niet iedereen een verbetering van zijn uitzicht. Na het zomerreces worden de plannen van Stadgenoot, Rochdale en Eigen Haard besproken in de Stadsdeelcommissie.”

Participatie

Melanie: “Ik wil de bewoners bedanken voor de intensieve gesprekken die we al hebben gevoerd en voor de tijd en energie die zij hierin steken. We blijven met elkaar in gesprek, ook over de belangenafweging die we maken. Want we willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de wensen, maar we willen ook meer betaalbare huurwoningen en een groenere openbare ruimte en een prettig leefklimaat.”

Bredius-locatie 

Ook het woningbouwproject Bredius in de Spaarndammerbuurt zit ook een volgende fase. Op de stadsdeelvergadering van 2 juli is de tender zonder grote opmerkingen besproken in de commissie. Hier worden rond de 100 woningen gebouwd, waarvan 80% in het middeldure segment. Zeer welkom in een buurt met 70% sociale woningen en nauwelijks middeldure huur. We maken ons ook hard voor de doorstroom vanuit sociale woningen uit de buurt naar deze nieuwe woningen. Voor een betaalbare en diverse buurt!

Bekijk het hier memo over de Bredius-locatie.

Bekijk hier de aanvullende vragen die D66’ers Charles Vaneker stelde over dit onderwerp.¬†