Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juli 2020

Noodplan voor afvaloverlast in zomermaanden

De overlast van afval in West bereikt onacceptabele vormen. Volle containers, restafvalzakken naast containers, grote hoeveelheden grofvuil, karton, zwerfvuil en onduidelijkheid bij burgers over de verantwoordelijkheden van de diverse diensten. Op initiatief van D66’er Ruud van Buren verzoeken alle partijen in de stadsdeelcommissie het Dagelijks Bestuur om op korte termijn te komen met een noodplan voor de zomermaanden.

De afvalproblematiek staat al enige tijd prominent op de agenda in de stadsdeelcommissie vergaderingen in West. Op de vergadering van 2 juni sprak de commissie over de afvalproblematiek in het Westerpark. Verder zijn er schriftelijke vragen gesteld door D66 over de afvaloverlast. De problematiek bleef en met de aankomende zomer in het vooruitzicht groeien de zorgen over de toenemende overlast en opengereten afvalzakken.

De stadsdeelcommissieleden in West hebben daarom het Dagelijks Bestuur verzocht om op zeer korte termijn te komen met een noodplan voor de maanden juli, augustus & september, waarmee de afvaloverlast drastisch zal verminderen. De commissieleden verwachten acties op het gebied van frequentie container legen, verwijderen zwerfvuil, extra inzet handhaving en communicatie. Het ongevraagde advies is tijdens de vergadering op 1 juli 2020 unaniem aangenomen.

In een formele reactie geeft dagelijks bestuurder Jeroen van Berkel aan dat hij de oproep van de stadsdeelcommissieleden ziet als een een oproep om de huidige aanpak te intensiveren en op te schalen. Dit bestaat volgens hem uit het op orde krijgen en houden van de basis dienstverlening, het opschalen van de aanpak bijplaatsingen, de acties uit Vuilnisvrij West verder uit te rollen en de zomeraanpak parken uit te voeren en te intensiveren.

Klik hier voor het ongevraagde advies

Klik hier voor de reactie van het dagelijks bestuur