Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 juli 2020

Terugblik op het afgelopen politieke jaar met Charles Vaneker

Het reces voor alle D66 politici in Amsterdam West is begonnen, en dan is goed om even terug te blikken op de thema’s waarmee wij ons hebben beziggehouden. Natuurlijk heeft de Coronacrisis grote impact gehad op de bedrijven en bewoners van Amsterdam West en met name de toekomst van de niet gesubsidieerde culturele instellingen staan op het spel. Daarom heb ik als D66 stadsdeelcommissielid Westerpark voorgesteld een routekaart c.q. hulpplan op te stellen voor het komende jaar om zo de niet gesubsidieerde culturele instellingen en alle personen, die in de sector werkzaam zijn (ZZP-ers en freelancers), te helpen.

D66 wil zo voorkomen dat na de Coronacrisis de kleine culturele instellingen, broedplaatsen en kunstenaars het loodje gaan leggen. Het zou toch zonde zijn wanneer onze kinderen in West geen muziekonderwijs meer zouden kunnen krijgen en dat bewoners niet meer zouden kunnen genieten van al het mooie theater-, muziek- en kunstaanbod.

Westerpark heeft niet alleen een groot aanbod van culturele maar het is ook een stadsdeel waar relatief veel nieuwe woningbouwprojecten in de planning staan. Binnenkort (2021) verrijzen aan de Jan van Galenstraat zo’n 1700 nieuw woningen op het terrein van de Foodhallen en D66 heeft op dit dossier geadviseerd om met name vernieuwende architecten een kans te geven bij de ontwikkeling van dit woningbouwproject. Amsterdam West zou een koploper moeten zijn in het ontwikkelen van esthetisch goed ontworpen nieuwbouw voor zowel sociale huurwoningen en koopwoningen.

Daarnaast werden de afgelopen maanden de plannen voor de ontwikkeling van Havenstad verder vormgegeven, ook hier is de stadsdeelcommissie betrokken bij de advisering over de plannen. Hier wordt de komende decennia een stad ter grootte van Vlaardingen (70.000 inwoners) in het Amsterdamse havengebied bijgebouwd. Belangrijke door mij ingebrachte speerpunten zijn: het plannen van eigen park- en groenvoorzieningen, goed openbaar vervoer en behoud van de typische havensfeer bij de ontwikkeling van Havenstad.

Ik wens alle leden een fijne vakantie en ik ga na het reces weer met frisse moed aan de gang in de stadsdeelcommissie.

Charles Vaneker

D66 Stadsdeelcommissielid Westerpark