Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 juli 2020

Terugblik op het afgelopen politieke jaar met Ruud van Buren

Als D66 vertegenwoordiger voor Bos en Lommer in de stadsdeelcommissie West heb ik me het afgelopen jaar met twee belangrijke zaken beziggehouden: ten eerste het besluit van het Dagelijks bestuur om de Bos en Lommermarkt op te heffen per 1 september 2021 en tegelijkertijd een tijdelijke markt elders in Bos en Lommer te realiseren. Het tweede belangrijke thema is hoe de stadsdeelcommissie omgaat met afval

 

Het advies van D66 om niet voor één maar voor een 1 á 3 daagse markt te kiezen en de hulp aan marktkooplieden te monitoren en te evalueren werd unaniem aangenomen. Het tweede belangrijke onderwerp is afval en hoe het stadsdeel daarmee omgaat. Het advies van het Dagelijks bestuur op de gemeentelijk advies aanvraag Afval en Grondstoffen werd unaniem door de stadsdeelcommissie aangenomen, hierin werd het onderdeel grofvuil op afspraak opgeschort totdat dit met succes is ingevoerd in andere stadsdelen. Amsterdam staat slecht genoteerd als het gaat om afval overlast en stadsdeel West spant hierin de kroon van alle stadsdelen. De coronacrisis heeft de situatie aanzienlijk verergerd en daarom heeft D66 met unaniem succes het Dagelijks Bestuur geadviseerd om een noodplan op te zetten, een ruggensteun voor het Dagelijks Bestuur van West om naast het omvangrijke project Vuilnisvrij West, op te schalen zodat het de komende maanden in West schoner wordt.

Tijdens de coronacrisis waaide er een positieve warme wind door West met talloze burgerinitiatieven om elkaar te helpen. Bos en Lommer kent veel organisaties die hun steentje hebben bijgedragen. Direct na het zomerreces gaan we van start met het vervolg van de ontwikkeling van de Gulden Winckeldriehoek, er moeten weer de nodige besluiten genomen worden ten aanzien van de bouwplannen en indeling openbare ruimte. En blijven we als D66 onder meer alert op alles wat met groen en de afvalproblematiek te maken heeft. Kortom een spannend komend jaar, waar we ook zonder al te veel schade uit de coronacrisis hopen te komen.