Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 29 november 2020

Politiek nieuws Amsterdam West – november

Veiligheid en LHBTQI in West

Naar aanleiding van een incident op de Jan Evertsenstraat heeft D66 geweld tegen LHBTQI-personen geagendeerd in de Stadsdeelcommissie op 17 september j.l.

Daarnaast heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid voor LHBTQI-personen in Amsterdam West. Op maandag 16 november is vanuit het Stadsdeel een kick-off bijeenkomst voor de vorming van een netwerk opgestart. Dit netwerk is geworteld in de haarvaten van het Stadsdeel en zal het Dagelijks Bestuur regelmatig informeren en voeden met informatie en voorstellen voor oplossingen.

Huiselijk Geweld in West

In het kader van de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de situatie betreft huiselijk geweld. Dit naar aanleiding van een rapport van het Verwey Jonker Instituut van 17 november j.l.. Afgelopen zomer is een campagne gelanceerd waarin slachtoffers van huiselijk geweld werden opgeroepen om melding te maken. D66 heeft gevraagd naar de evaluatie van de campagne en de huidige status in Amsterdam nu en vragen gesteld over hoe het huiselijk geweld terug te drinken.

Verkeersveiligheid Jan van Galenstraat

Naar aanleiding van het dodelijk ongeluk op de kruising Jan van Galenstraat / Willem de Zwijgerlaan met een fietser en een vrachtwagen heeft D66 vragen gesteld ter verbetering van de verkeerssituatie. Inmiddels is een waarschuwingsbord en en een spiegel geplaatst. Binnenkort zal het fietslicht ook een voorstart krijgen, dit betekent dat de fietsers eerder mogen gaan dan het gemotoriseerde verkeer.

Sluiting OBA Amsterdam West

Afgelopen november werd een bezuiniging van €1,5 miljoen op de Amsterdamse bibliotheken. Dat zou betekenen dat in Amsterdam-West één lokale Openbare Bibliotheken Amsterdam (OBA) vestiging – de Bos en Lommer vestiging of de Spaarndammer vestiging – gesloten zou moeten worden. De OBA’s vormen een belangrijk sociaal middelpunt in de buurt. Bovendien spelen de bibliotheken een belangrijke rol bij het stimuleren van lezen, kennisuitwisseling, cultuureducatie en digitale geletterdheid. Ook gebruiken veel scholieren en jongeren in deze corona tijd de bibliotheken om te studeren en te werken. D66 vindt eventuele sluiting van lokale OBA’s niet acceptabel. Daarom is op initiatief van D66 vanuit de stadsdeelcommissie (SDC) West een ongevraagd advies naar de Raadscommissie Kunst en Cultuur gestuurd met het verzoek het besluit tot bezuiniging te herzien en de lokale OBA-vestigingen open te houden. Het advies werd door alle partijen in de SDC ondersteund en bovendien hebben wij ook met onze D66 collega’s van andere stadsdelen hierover contact opgenomen. Zij hebben inmiddels ook een vergelijkbaar advies naar de genoemde Raadscommissie gestuurd. Een interview met een van onze D66-stadsdeelcommissieleden over de bezuinigingen op de OBA is te zien op KnooppuntTV.

Wachtlijsten in de ggz

Ook zijn de lange wachtlijsten bij de GGZ instellingen door D66-West geagendeerd in de de SDC. Met een gemiddelde wachttijd van tussen de 14 en 16 weken, is Amsterdam een van de regio’s waar de wachttijden voor een GGZ-behandeling het hoogst oplopen. Eerder dit jaar werd in Rotterdam een methodiek ontwikkeld om de wachtlijsten op te schonen. Hiervoor zijn alle dossiers via telefonisch contact met alle belanghebbenden gescreend en zijn de zorgbehoeften opnieuw in kaart gebracht. Het resultaat was dat de wachtlijsten met 90% zijn verminderd. Inmiddels is in Amsterdam een vergelijkbaar initiatief gestart om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Wij hebben het Dagelijks Bestuur van Amsterdam West gevraagd in kaart te brengen hoe groot de wachttijden voor GGZ behandeling in West zijn en ook gevraagd of de GGZ instellingen ook deelnemen in de z.g. overlegtafels waaraan zorgaanbieders en zorgverzekeraars deelnemen om de wachtlijsten te verkleinen.