Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 september 2021

Kandidaatstelling is geopend!

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op diezelfde dag kiest elk Amsterdams stadsdeel ook een nieuwe stadsdeelcommissie. D66 Amsterdam West stelt de komende maanden een lijst op met kandidaten voor de stadsdeelcommissie. Het is vanaf 28 augustus mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor een plek op de lijst.

Kandidaatstellingsprocedure

Wil jij je kandideren of overweeg je dat te doen? Neem gerust contact op met Sijmen Mülder, voorzitter van het deelafdelingsbestuur van D66 Amsterdam West, voor meer informatie of bij vragen over de verdere procedure.

Formeel kandideren gebeurt middels het invullen van dit kandidaatstellingsformulier voor 3 oktober 2021. de Lijst Advies Commissie nodigen na de sluitingsdatum kandidaten in beginsel uit voor een gesprek, tenzij de LAC vanwege een groot aantal aanmeldingen tot een schriftelijke voorselectie besluit. Aanmeldingsformulieren die na 3 oktober worden ontvangen zijn niet geldig en zullen niet in behandeling worden genomen. De gesprekken met kandidaten vinden plaats op 12 en 13 oktober 2021. Na de gesprekken stelt de LAC een lijstvolgorde vast en krijgen de leden van onze deelafdeling de kans om te stemmen over de kandidatenlijst. De definitieve lijstvolgorde is naar verwachting begin november bekend.