Steun ons en help Nederland vooruit

Straatspreekuur West/Nieuw-West in de Kolenkit

Zaterdag 12 maart hield D66 Amsterdam West haar maandelijkse straatspreekuur samen met stadsdeel Nieuw-West bij de Burgemeester de Vlugtlaan in de Kolenkitbuurt. Leden van bestuur en fractie gingen in gesprek met bewoners. Over een aantal specifieke zaken omtrent huurvergunningen en parkeervergunningen zal D66 om duidelijkheid vragen bij het dagelijks bestuur van het stadsdeel.

Een mevrouw die we spraken gaf aan vroeger erg actief te zijn geweest bij Dunya, een organisatie die (migranten)vrouwen betrekt bij de samenleving door middel van debatten en andere activiteiten. Volgens haar was deze organisatie sinds de reorganisatie van het stadsdeel niet meer actief en zijn alle vrouwen ‘weer terug naar huis’. D66 vindt dit zorgelijk en gaat kijken of er een manier gevonden kan worden om deze vrouwen weer bij de samenleving te betrekken.

Tot slot kwamen er zaken als onderhoud van de publieke ruimte aan bod, zoals onder andere vele losliggende tegels op de Leeuwendalersweg. Ook dit onderwerp is door D66 aangekaart bij het dagelijks bestuur.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018