Steun ons en help Nederland vooruit

Bjørn Lanser

D66 is de partij van de toekomst. D66 is niet bang voor de toekomst, maar ziet de toekomst juist als een kans. Veel Nederlandse kiezers zien de toekomst steeds meer als een bedreiging en hebben het gehad met de politiek, het openbaar bestuur en de politieke partijen. Er is een diep liggend onbehagen in de Nederlandse samenleving geslopen. Dit heeft geleid tot boosheid. Boosheid is echter niet de wind waarop je naar de toekomst waait.

D66 laat zien dat de toekomst een toekomst is met ontzettend veel mogelijkheden voor iedereen. Zowel internationaal, als nationaal, als stedelijk in een stad als Amsterdam en In Amsterdam West. Door niet angstig naar de toekomst te kijken, maar nieuwsgierig. Door niet xenofobie als uitgangspunt te nemen en mensen als onderdeel van groep te benaderen, maar als individuen. Door niet vraagstukken door te schuiven naar de toekomst, maar nu in actie te komen en oplossingen te bedenken. Door niet alleen op basis van meningen te blijven discussiëren, maar op argumenten. Door niet heilige huisjes als taboe onderwerpen te verklaren, maar met open vizier een discussie aan te gaan.

Waarom is het belangrijk om als D66 vertegenwoordigd te zijn in de stadsdeelcommissie West. De samenleving verandert snel. De opkomst van de netwerksamenleving, participatiemaatschappij en actief burgerschap sluit vaak niet aan bij de beleidswereld van de overheid gericht op sturing en controle. De overheid zal steeds meer ontvankelijk moeten zijn voor initiatieven van inwoners en hier in co-creatie mee gaan samenwerken. D66 is een partij die positief kritisch en met open vizier dit soort initiatieven zal benaderen en deze initiatieven met haar eigen ideeën zal versterken en verder brengen.

Wilt u ook dat verschillende kwesties de komende jaren vanuit de bovenstaande perspectieven worden bekeken. Stem dan op D66!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018