Steun ons en help Nederland vooruit

Hans Mol

Gelijke Kansen, Gezonde Groei, Goed Wonen. De titel van ons verkiezingsprogramma is volledig van toepassing op onze mooie wijken in Oud-West & De Baarsjes. De afgelopen tijd is de aantrekkingskracht zo groot geworden dat het soms piept en kraakt. Het is goed om continu te kijken waar het goed gaat en waar het beter kan. En dat juist met z’n allen –bewoners, ondernemers, ambtenaren- te doen.

Zo kunnen wij onze buurten leefbaar houden voor iedereen: Samen wonen & werken.

Al bijna 20 jaar woon en werk ik in de stad; 7 jaar lang in de Baarsjes en na een uitstapje naar Oud Zuid woon ik al weer meer dan 6 jaar samen met mijn gezin -Karina en Fedde (10jr), Tijl (7 jr) & Evie (4jr)- met veel plezier in Oud West (Bellamybuurt). Als ik met mijn buren spreek hoor ik dat iedereen weet wat er goed gaat in de buurt, maar zeker ook in de gaten heeft wat er beter kan. Juist daarom is het van belang om nu zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij de verbeterplannen door bijvoorbeeld het opzetten van buurtplatformen. De afgelopen jaren heb ik als deelnemer van de klankbordgroep Bellamybuurt en penningmeester van D66 A’dam West een goed netwerk in de stad en partij opgebouwd, dat ik graag wil inzetten om Oud West & De Baarsjes nog mooier maken!

Dat lijkt mij een belangrijke uitdaging voor ons om en daar wil ik graag aan bijdragen als lid van de Stadsdeelcommissie. Ondersteun mij met jouw stem!

Gelijke Kansen, Goede Groei, Goed Wonen: dat gaan wij samen voor elkaar krijgen!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018