Steun ons en help Nederland vooruit

Melanie van der Horst

Lid Dagelijks Bestuur West

Melanie van der Horst is sinds 18 juli 2017 lid van het Dagelijks Bestuur van Amsterdam West.

Van 2014 tot 2017 werkte zij als politiek adviseur voor de wethouder duurzaamheid, openbare & groen op het stadhuis. Daarvoor was zij zelfstandig ondernemer op het gebied van duurzaamheid en mobiliteitsmanagement en met programmadirecteur van de Green Business Club Zuidas.

Als Dagelijks Bestuurder van West zet Melanie zich in voor een diverse woningvoorraad (en dat betekent in West vooral aandacht voor meer middenhuur), een goede balans in het prachtige Westerpark tussen rust en reuring, het beperken van overlast tijdens bouwwerkzaamheden en het behouden van de groene binnentuinen in de stad. Ook wil ze de lokale ondernemers ondersteunen om zo een divers winkelaanbod te behouden en stimuleert ze de duurzame transitie van de (vervuilende) mode-industrie naar een duurzaam modeaanbod in de winkels van West.

Portefeuilles:
Bouwen & Wonen (incl. vergunningen en handhaving Bouw)
Ruimtelijke ordening
Duurzaamheid
Economie
Financiën

 


 
Meer van Melanie van der Horst