Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature campagne & communicatie

D66 Amsterdam West is op zoek naar een bestuurslid campagne en communicatie van het afdelingsbestuur. D66 Amsterdam West is een afdeling met 800 leden. Het bestuur bestaat vanaf maart uit zeven leden met elk een eigen aandachtsgebied. Het bestuurslid campagne en communicatie wordt door de ledenvergadering voor een termijn van drie jaar gekozen. Daarna is herverkiezing mogelijk. Op dit moment wijzigt het bestuurlijk stelsel van Amsterdam. Dit heeft gevolgen voor de deelafdelingen van D66 Amsterdam, die vanaf de verkiezingen van 2018 kandidaten leveren voor drie gebieden: De Baarsjes / Oud West, Bos en Lommer en Westerpark. Het bestuurslid bedenkt in nauwe samenwerking met het afdelingsbestuur, de fractie en evenknieën van andere deelafdelingen de campagne- en communicatiestrategie rondom de verkiezingen.

Het profiel
Het bestuurslid campagne & communicatie beschikt over organisatorisch talent. Hij heeft aantoonbare ervaring of affiniteit met communicatie en marketing, is creatief en heeft bestuurlijke ervaring.
Voor vrijwel elke activiteit is publiciteit noodzakelijk. Het bestuurslid is de schakel in de interne en externe communicatieketen. Hij draagt zorg voor de (permanente) campagne. Te denken valt aan: doelgroepenonderzoek, social media, websites, miniadvertenties, lokale televisie, vrije publiciteit, plaatselijk publicatieborden, nieuwsbrief, enz. De uitdaging voor de komende jaren is het verder uitbouwen van de reeds in gang gezette ontwikkelingen zoals het ontwikkelen van een permanente campagne.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden

– Is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie: inhoud, (huis)stijl, opbouw, vorm, passend bij de doelgroep;

– Optimaliseert de effectiviteit van de communicatie bijv. door middel van doelgroepenonderzoek;

– Is het aanspreekpunt voor de media en de vereniging met betrekking tot communicatie en is daarmee woordvoerder van het bestuur;

– Signaleert (communicatie)problemen en kan het communicatie- en imagoschade voorkomen;

– Stemt proactief af met het landelijk bestuurslid campagne & communicatie bij issues die mogelijk regionale of landelijke publiciteit genereren.

– Denkt met de bestuursleden mee over communicatie;

– Onderhoudt een groot netwerk;

– Handelt proactief;

– Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

– Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.

– Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.

– Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.

– Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

– Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen

– Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

– Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Procedure

Je stuurt een motivatiebrief en CV naar het bestuur voor 13 maart 2017 t.a.v. Laura Wytema (l.wytema@d66amsterdamwest.nl), telefoonnummer 0638660944.

Een gesprek met twee bestuursleden is onderdeel van de procedure. Tijdens de ALV van 20 maart 2017 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden d.m.v. stemmen bepalen welke kandidaat tot het bestuur toetreedt.

Een voorwaarde is dat je tenminste een half jaar lid bent van D66. De functie kent een bestuurstermijn van 3 jaar. Je bent in ieder geval beschikbaar tot en met de gemeenteraads- en adviescommissieverkiezingen van 2018.

Laatst gewijzigd op 23 september 2016