Steun ons en help Nederland vooruit

Ruud van Buren

Als actief bewoner van de Kolenkitbuurt tracht ik al sinds ik er ben komen wonen in 2008, iets bij te dragen aan de ontwikkelingen en uitdagingen van de buurt. Mijn prioriteit ligt daarbij op het betrekken van bewoners bij alle vernieuwingen die dit teweeg brengt. Dat kon ik de afgelopen paar jaar prima doen met mijn voorzitterschap van het bewonersplatform Kolenkitbuurt, door het organiseren van het jaarlijkse “Kolenkit Leeft” buurtfeest en het opzetten van een buurtwebsite en een buurt Facebookpagina. De groeiende diversiteit in heel Bos en Lommer en de daardoor ontstane spanningen maar ook uitdagingen hebben mijn volle interesse en aandacht.

Ik ben me volledig bewust dat het leggen van een basis en creëren van randvoorwaarden voor een harmonieuze, diverse samenleving in Bos en Lommer de stap naar de politiek voor mij wenselijk, zo niet noodzakelijk maakt. Ook het ondernemerslandschap in het gebied Bos en Lommer kan wel een boost gebruiken en daar wil ik me graag hard voor maken. En dan niet te vergeten het afval en zwerfvuil probleem in de wijk, ergernis nummer één. Dat moet verbeteren door inzet van overheid in samenwerking met de bewoners. Kortom ik heb er enorm veel zin in om als echte D66’er de bewoners en ondernemers van Bos en Lommer te vertegenwoordigen in de Stadsdeelcommissie. Ik heb een goed luisterend oor, want vind dat je het samen moet doen om resultaat te bereiken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018