Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature: Algemeen Bestuurslid D66 Amsterdam West

D66 Amsterdam West is een afdeling met 800 leden. Het huidige bestuur bestaat uit 5 leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk van het bestuur. Wij zijn, vanwege een actiever wordende afdeling, op zoek naar een algemeen bestuurslid.

 

Wat doet het bestuur?
De belangrijkste taak van het bestuur is dat we de afdeling goed laten functioneren. We zorgen ervoor zorgen dat de afdeling levendig is en steeds verder groeit. We werken daarom intensief samen met de fractie en actieve leden in het stadsdeel. Het bestuur is daarom continu op zoek naar leden die graag actief willen worden binnen onze afdeling.

Het bestuur organiseert activiteiten voor leden (zoals ledenvergaderingen en ons politiek café: Café West), verzorgt de communicatie, zet campagnes op in aanloop naar verkiezingen, houdt contact met de fractie, en zorgt dat er een goed verkiezingsprogramma en een mooie kandidatenlijst komen voor de volgende verkiezingen voor de bestuurscommissie.

We zoeken dan ook iemand die het leuk vindt om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de fractie en het bestuur zodat er een helder D66 geluid kan klinken in West.

De bestuursleden werken nauw samen met elkaar en overleggen vaak. We zijn dan ook op zoek naar mensen die enige ervaring hebben binnen D66, gericht zijn op een harmonieuze samenwerking binnen het bestuur en met de fractie en het leuk vinden om mede inhoud te geven aan de PPC en Café West en het enthousiasmeren van anderen leden van D66 Amsterdam West om actief te worden binnen de vereniging.

 

Wat houdt deze functie in?
Je bent inhoudelijk breed actief binnen de afdeling. Als algemeen bestuurslid ben je contactpersoon voor de Permanente Programmacommissie (PPC) en Café West.

Dit betekent:

 • Je betrekt de fractie bij activiteiten van het bestuur en vice versa, bijvoorbeeld voor activiteiten rondom politiek actuele onderwerpen ;
 • Je gaat onderhouden/onderhoudt contact met leden in West die actief zijn in kennisgroepen en betrekt hen bij eventuele vragen vanuit de fractie.
 • Je bent de contactpersoon voor de centrale PPC en geeft een vervolg aan de PPC op binnen stadsdeel West;
 • Je bent een van de twee aanspreekpunten vanuit het bestuur voor het team van Café West en denkt mee in de evenementen van Café West.
 • Binnen de activiteiten van Café West heb je oog voor het actief benaderen/enthousiasmeren van leden (nieuwe en bestaande) leden) om de verbinding te leggen met de activiteiten van D66 in West.

 

Vaardigheden:

 • Het bestuurslid is ondernemend, proactief, integer, nieuwsgierig en resultaatgericht;
 • In staat om snel besluiten te nemen;
 • Open staan om te leren;
 • Verschillende typen mensen kunnen verbinden;
 • In staat om een duidelijke lange termijn visie te formuleren;
 • Kunnen onderhandelen;
 • Een netwerk kunnen opbouwen;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers.

 

Procedure
Je stuurt een motivatiebrief en CV naar het bestuur voor 15 mei 2016 t.a.v. Hans Dijksman, d66@hansdijksman.nl (secretaris), telefoonnummer: 06-50440512.

Gesprekken: een gesprek met 2 bestuursleden is onderdeel van de procedure (deze vinden plaats in mei 2016). Tijdens de ALV van 23 mei 2016 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden d.m.v. stemmen bepalen welke kandidaten tot het bestuur toetreden.

Algemene voorwaarde: je bent tenminste een half jaar lid van D66. Het betreft een bestuurstermijn van drie jaar. Je bent in elk geval beschikbaar tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018