Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature: Bestuurslid Ledenbinding/ -werving D66 Amsterdam West

D66 Amsterdam West is een afdeling met 750 leden. Het huidige bestuur bestaat uit zeven leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk van het bestuur. Wij zijn, vanwege een actiever wordende afdeling en op korte termijn het verlaten van enkele bestuursleden, op zoek naar een algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied: Ledenbinding/ -werving. In overleg met de andere bestuursleden kunnen er aanpassingen komen in het takenpakket.

Wat doet het bestuur?
De belangrijkste taak van het bestuur is dat we de afdeling goed laten functioneren. We zorgen ervoor zorgen dat de afdeling levendig is en steeds verder groeit. We werken daarom intensief samen met de fractie en actieve leden in het stadsdeel. Het bestuur is daarom continu op zoek naar leden die graag actief willen worden binnen onze afdeling. Het bestuur organiseert activiteiten voor leden (zoals ledenvergaderingen en ons politiek café: Café West), verzorgt de communicatie, zet campagnes op in aanloop naar verkiezingen, houdt contact met de fractie, en zorgt dat er een goed verkiezingsprogramma en een mooie kandidatenlijst komen voor de volgende verkiezingen voor de bestuurscommissie.

Profiel bestuurslid ledenbinding/-werving
Het bestuurslid Ledenbinding/-werving beschikt over een actieve, resultaatgerichte en ondernemende instelling. Hij heeft het vermogen zijn/haar daadkracht te gebruiken ten voordele van D66.
Het bestuurslid Ledenbinding/-werving neemt de verantwoordelijkheid voor het behoud en de aanwinst van (nieuwe) leden. Het bestuurslid Ledenbinding/-werving stimuleert en (mede)organiseert activiteiten om leden te werven en te behouden. Hij zoekt de samenwerking met andere bestuursleden en zal vooral samenwerken met de bestuursleden van Talentontwikkeling & Opleiding, de politiek secretaris en het bestuurslid campagne & communicatie.
Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in. Verder vinden we het belangrijk dat je actief deelneemt aan de verschillende bijeenkomsten die we als afdeling en fractie organiseren.

Taken, verantwoordelijkheden, en resultaatgebieden

– Analyseert ledenmutaties, deelt trends met evenknieën en onderneemt innovatieve initiatieven om de ledenwerving- en binding te beïnvloeden;

– Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij;

– Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en haar commissies;

– Aanjager van nieuwe initiatieven en processen voor ledenbinding/-werving;

– Monitort maatschappelijke ontwikkelingen en herkent kansen in relatie tot het werven en binden van leden;

– Weet zijn medebestuursleden te enthousiasmeren om nieuwe leden te betrekken bij de afdeling;

– Weet de uitstroom van leden te beperken door bijvoorbeeld opzeggers na te bellen;

– Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.

– Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit in interessegebieden onder de leden;

– Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden.


Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

– Besluitvaardigheid: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.

– Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.

– Netwerkgerichtheid: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.

– Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen

– Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.

– Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Wanneer je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Laura Wytema, voorzitter, laurawytema@gmail.com, 06-38660944. We ontvangen graag je CV en motivatiebrief voor 9 december 2016. We nemen dan contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 28 november 2016