Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature bestuurslid talentontwikkeling & ledenbinding D66 Amsterdam West

D66 Amsterdam West is op zoek naar een bestuurslid talentontwikkeling en ledenbinding. D66 Amsterdam West is een actieve deelafdeling met 800 leden. We hebben afgelopen maanden een fantastische campagne gedraaid, met resultaat: tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn vier D66-kandidaten verkozen tot stadsdeelcommissielid. Een geweldig resultaat. Het is de opgave van het bestuurslid talentontwikkeling & ledenbinding om de enorme positieve energie onder de leden vast te houden en hierop verder te bouwen.

Het huidige bestuur bestaat uit zes leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk van het bestuur. Het bestuurslid wordt door de algemene ledenvergadering voor drie jaar in functie gekozen.

Profiel bestuurslid talentontwikkeling & ledenbinding

Het bestuurslid talentontwikkeling & ledenbinding beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk van (potentiële) partijgenoten. Hij heeft affiniteit met HRM-processen, is creatief en heeft zo mogelijk bestuurlijke ervaring. Het bestuurslid is verantwoordelijk voor het scouten van talent en het ontwikkelen, implementeren en borgen van decentrale opleidingen, met als doel het verder ontwikkelen van talenten. Hij fungeert als HR-sparringpartner voor andere bestuursleden en werkt nauw samen met andere regio- en afdelingsbesturen en het Landelijk Bureau van D66. Het bestuurslid levert een bijdrage aan het optimaal vervullen van functies, door het opstellen van functieprofielen en het attenderen van talenten op vacatures. Het bestuurslid neemt ook de verantwoordelijkheid voor het behoud en de aanwinst van (nieuwe) leden. Hij/zij stimuleert en (mede)organiseert activiteiten om leden te werven en te behouden.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Naast de functiespecifieke taken zet ieder bestuurslid zich hiervoor in.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

Het bestuurslid talentontwikkeling & ledenbinding:

 • Is medeverantwoordelijk voor voldoende gekwalificeerde kandidaten voor zowel politieke functies als bestuurlijke verenigingsfuncties en scout zodoende proactief talent voor functies;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.
 • Handelt proactief door (nieuwe) leden te betrekken bij de partij en weet zijn medebestuursleden hiertoe te enthousiasmeren;
 • Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en haar commissies;
 • Aanjager van nieuwe initiatieven en processen voor ledenbinding/-werving, o.a. op basis van trendanalyse;
 • Voldoet aan de kennisbehoefte van de (fractie)leden d.m.v. het opzetten en organiseren van opleidingen, in samenwerking met andere deelafdelingen en de centrale stad;
 • Weet de uitstroom van leden te beperken door bijvoorbeeld opzeggers na te bellen;
 • Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit in interessegebieden onder de leden.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardig: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgericht: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Procedure

Heb je interesse in deze vacature of heb je nog vragen? Mail dan naar secretaris Hugo Nutbey, (secretaris@d66amsterdamwest.nl). Tot 28 maart 17:00 uur is het mogelijk je CV en motivatiebrief aan te leveren. Een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden maakt deel uit van de procedure. Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66. Tijdens de deelafdelingsvergadering van 29 maart 2018 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden via een stemming bepalen welke kandidaten tot het bestuur toetreden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018