Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature bestuurslid vicevoorzitter politiek – D66 Amsterdam West

De afdeling D66 Amsterdam West heeft al enige tijd geen vicevoorzitter politiek. Sinds de vorige ALV op 9 november 2015 wordt de functie tijdelijk uitgevoerd door ons algemeen bestuurslid Martijn de Rooij. Het bestuur roept de leden op om zich te melden als vicevoorzitter politiek. Tijdens de volgende ALV willen we graag een nieuwe vicevoorzitter politiek aanstellen.

Wat doet het bestuur? De belangrijkste taak van een bestuur is, om de afdeling goed laten functioneren. Dat betekent: zorgen voor een afdeling waar het leuk is om lid te zijn, samenwerken met de fractie om de politieke invloed van D66 zo groot mogelijk te maken, en leden de mogelijkheid bieden om actief te worden in de politiek. Om dat te bereiken organiseert het bestuur activiteiten voor leden (bijvoorbeeld ALV’s, discussieavonden en Café West), verzorgt het de communicatie (website en de nieuwsbrief), laat het onze afdeling actief meedoen aan verkiezingscampagnes en werkt het samen met de fractie van D66 in de bestuurscommissie Amsterdam West en het bestuur van de stedelijke D66 afdeling Amsterdam.

De vicevoorzitter politiek is de schakel tussen de leden en de fractie. Hij/zij betrekt leden van de afdeling bij de uitvoering van taken en werkzaamheden door de leden van de fractie in Amsterdam West en heeft als voornaamste taak de controle op het naleven van het verkiezingsprogramma door de fractie. Daarnaast houdt de vicevoorzitter politiek een vinger aan de pols bij de afstemming tussen fractie en leden over de te varen koers en draagt deze bij aan een adequaat functioneren van, en een goede samenwerking tussen, de fractieleden. Hij/zij is in staat fractieleden inhoudelijk te ondersteunen op hun portefeuilles. De vicevoorzitter politiek is in staat tot initiërend handelen, door onderwerpen aan te dragen waarmee fractieleden aan de slag kunnen. Hij/zij draagt bij aan goede verhoudingen tussen fractieleden en leden van de afdeling. Hij/zij vervangt de voorzitter van de Afdeling indien deze verhinderd is.

De kerncompetenties van vicevoorzitter politiek zijn:

  • sterke belangstelling en deskundigheid op het gebied van politieke vraagstukken in

Amsterdam West

  • communicatieve vaardigheden en verbindend vermogen
  • analytisch vermogen
  • collegialiteit
  • coachende kwaliteiten
  • netwerkgerichtheid
  • resultaatgerichtheid (zonder proces uit oog te verliezen)
  • stressbestendigheid
  • sterk verantwoordelijkheidsbesef

Procedure
Je stuurt een motivatiebrief en CV naar het bestuur voor 15 mei 2016 t.a.v. Hans Dijksman, d66@hansdijksman.nl (secretaris), telefoonnummer: 06-50440512.

Gesprekken: een verkennend gesprek met 2 bestuursleden is onderdeel van de procedure (deze vinden plaats in mei 2016). Tijdens de ALV van 23 mei 2016 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden d.m.v. stemmen bepalen welke kandidaten tot het bestuur toetreden.

Algemene voorwaarde: je bent tenminste een half jaar lid van D66. Het betreft een bestuurstermijn van 3 jaar. Je bent in elk geval beschikbaar als vicevoorzitter politiek tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018