Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature: penningmeester stichting fractieondersteuning

Vacature: penningmeester stichting fractieondersteuning (v/m), onbezoldigd,

De fractie van D66 Amsterdam-West heeft jaarlijks zo’n 4000 euro te besteden aan bijvoorbeeld vrijwilligersvergoedingen, een coalitiedag of een fractiedag. Het gaat daarbij om belastinggeld, door het stadsdeel ter beschikking gesteld, dus aan de besteding zijn terecht veel regels verbonden. Zo mag je er geen campagne mee voeren, dus moeten de geldstromen van afdeling en fractie strikt gescheiden blijven. Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit twee door de fractie te kiezen leden en een door de ALV te kiezen lid. Doordat één van de stichtingsbestuurders geen fractielid is, heeft de fractie een onafhankelijke blik op haar eigen financiën. Momenteel zijn Pieter Rietman en Bjørn Lanser voorzitter en secretaris, en Gijs Kalsbeek penningmeester. Gijs heeft zijn termijn van drie jaar uitgediend waardoor de functie van penningmeester opnieuw verkiesbaar is door de ALV. Het afdelingsbestuur en de fractie dragen Gijs voor om opnieuw te benoemen.

De penningmeester stelt jaarlijks in overleg met de voorzitter en secretaris de begroting en jaarrekening op die door de fractie goedgekeurd moeten worden. Verder is de penningmeester verantwoordelijk voor betalingen en het verwerken van declaraties. Tot slot beheert de penningmeester het stichtingsarchief. De penningmeester besteedt zo’n 2 dagdelen per jaar aan vergaderingen en is daarnaast ongeveer 2 uur per maand kwijt aan betalingen, archiveren en overleg per mail of telefoon. De penningmeester is als bij de KvK ingeschreven stichtingsbestuurder medeverantwoordelijk voor eventuele tekorten bij opheffen van de stichting of eventueel ten onrechte uitgegeven bedragen.

Als je interesse hebt in deze vacature of je wilt meer weten, neem dan contact op met Pieter Rietman. De verkiezing vindt plaats op de aankomende ALV, op 3 november 2014. Mocht je je zich willen kandideren voor deze functie, dan verzoekt het bestuur je dringend om dit uiterlijk een week van te voren per mail kenbaar te maken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018