Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature voorzitter D66 Amsterdam West

 D66 Amsterdam West is op zoek naar een nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur. D66 Amsterdam West is een actieve deelafdeling met 800 leden. Dit jaar doen kandidaten van deze deelafdeling in drie gebieden mee aan de verkiezingen voor de stadsdeelcommissie van West.

Het huidige bestuur bestaat uit zes leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk van het bestuur. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering voor drie jaar in functie gekozen.

Profiel voorzitter

De voorzitter van de deelafdeling beschikt over communicatief talent en een breed maatschappelijk netwerk. Hij/zij is een ervaren en netwerkgerichte bestuurder. De voorzitter koerst met zijn of haar medebestuursleden richting een veerkrachtig en weerbaar bestuur waarin het gedachtegoed is verankerd. Met betrokkenheid en belangstelling stuurt de voorzitter naar de beste resultaten. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en leden aan haar te binden. Hij/zij stuurt het bestuur en de deelafdeling krachtig aan, is politiek sensitief en zorgt voor optimale samenwerking met de verschillende actoren. Als interne en externe vertegenwoordiger van de deelafdeling geeft hij/zij leiding aan de afdeling. Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Het voorzitterschap kost circa 4 tot 8 uur per week.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden

 • Is verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur;
 • Is de verbindende factor tussen de bestuursleden en zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Ondersteunt indien nodig de fractie in de stadsdeelcommissie West, de eventuele dagelijks bestuurder van West en zorgt voor constructief contact onderling;
 • Verbindt de fractie en de dagelijks bestuurder met de afdeling en haar leden;
 • Creëert de kaders voor de selectie van bestuursleden via de DAV;
 • Verbindt de deelafdeling, fractie, dagelijks bestuurder, afdeling, landelijk, stad, gemeente(n), al dan niet via andere bestuursleden, met elkaar en is zich bewust van de reikwijdte en de mogelijkheden van het bestuur;
 • Onderhoudt een breed netwerk binnen de partij, in het bijzonder met de andere deelafdelingen binnen Amsterdam;
 • Werkt aan verdere professionalisering en uitbreiding van de deelafdeling;
 • Organiseert samen met de secretaris de ledenvergaderingen;
 • Signaleert issues (binnen de fractie/bestuur/leden) en geschillen, acteert daarop proactief en schakelt de juiste mensen in om de issues op te lossen, waarbij hij zorg draagt voor de continuïteit van de fractie/bestuur/afdeling;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan hen effectief aansturen.

Competenties

Om deze rol goed te kunnen vervullen dient een kandidaat te beschikken over de volgende competenties:

 • Besluitvaardig: Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties, of zich vastleggen door het uitspreken van meningen.
 • Leervermogen: Open staan voor nieuwe informatie, deze opnemen en toepassen. Initiatieven nemen om nieuwe informatie tot zich te kunnen nemen en van praktijkervaringen leren.
 • Netwerkgericht: Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werk gerelateerde doelen te realiseren.
 • Onderhandelen: Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.
 • Politieke sensitiviteit: Doorzien van maatschappelijke en politieke processen, zien van politieke kansen en gevaren, en beschikken over verbindend vermogen
 • Verbinden: Geeft richting en binding aan een groep of gemeenschap. Brengt doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand en handhaaft deze, fungeert als (ver)bindende schakel en bruggenbouwer.
 • Visie: Vermogen zaken in een breder kader te zetten en uit te dragen; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.

Procedure

Heb je interesse in deze vacature of heb je nog vragen? Mail dan naar secretaris Hugo Nutbey, (secretaris@d66amsterdamwest.nl). Tot 28 maart 17:00 uur is het mogelijk je CV en motivatiebrief aan te leveren. Een kennismakingsgesprek met twee bestuursleden maakt deel uit van de procedure. Om in aanmerking te komen voor deze vacature moet je op het moment van aanmelding tenminste een half jaar lid zijn van D66. Tijdens de deelafdelingsvergadering van 29 maart 2018 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden via een stemming bepalen welke kandidaten tot het bestuur toetreden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018