Steun ons en help Nederland vooruit

Vacature: voorzitter D66 Amsterdam West

D66 Amsterdam West is op zoek naar een voorzitter van het afdelingsbestuur. D66 Amsterdam West is een afdeling met 800 leden. Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden. Elk van hen is verantwoordelijk voor een deel van het werk van het bestuur. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering voor drie jaar in functie gekozen. De voorzitter beschikt over communicatief talent. Als inspirerende persoonlijkheid weet de voorzitter profiel aan de afdeling te geven en haar leden te binden. Als interne en externe vertegenwoordiger van de afdeling geeft zij of hij leiding aan de afdeling. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de aanpassingen in de organisatiestructuur tussen de stedelijk afdeling D66 in Amsterdam en de stadsdelen (misschien kan dit beter verwoord worden). De voorzitter is namens de afdeling bij deze reorganisatie actief betrokken.

Taken, verantwoordelijkheden, resultaatgebieden:

 • is verantwoordelijk voor een goedwerkend bestuur;
 • is een teamspeler;
 • is de verbindende factor tussen de bestuursleden en zorgt voor een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • is verantwoordelijk voor het constructief contact tussen de fractie van de Bestuurscommissie West, de portefeuillehouder en het bestuur en de leden;
 • onderhoudt een netwerk binnen de partij en onderhoudt de externe contacten;
 • organiseert samen met de secretaris de (tweejaarlijkse) ledenvergaderingen en zit de vergadering voor;
 • signaleert issues en geschillen, acteert daarop proactief en schakelt de juiste mensen in om de issues op te lossen, waarbij hij zorg draagt voor de continuïteit van het bestuur, fractie en de leden;
 • onderhoudt de contacten tussen de D66 Centrale Stad en de andere stadsdelen en bevordert de samenwerking tussen de verschillende deelafdelingen en de Amsterdamse afdeling;
 • enthousiasmeert alle betrokkenen van de partij;
 • politieke sensitiviteit;
 • bewaakt de uitvoering van het jaarplan van D66 Amsterdam West;
 • is bevoegd om bestuursleden aan te spreken op beslissingen die zij hebben genomen;
 • houdt samen met de fractievoorzitter voortgangsgesprekken met de leden van de bestuurscommissie.

Tijdsbeslag: 4-8 uur per week (gemiddeld), flexibiliteit hierin is van belang.

De beoogde voorzitter heeft de volgende ervaring:

 • Bestuurlijke en / of managementervaring;
 • Heeft ervaring om vrijwilligers aan te sturen en te motiveren;
 • Ervaring met het voorzitten van vergaderingen en grotere bijeenkomsten;
 • Goede contactuele vaardigheden;
 • Heeft een prettige en ontspannen manier van omgaan met de overige bestuursleden, fractieleden en D66 leden.

Procedure

Je stuurt een motivatiebrief en CV naar het bestuur voor 15 mei 2016 t.a.v. Hans Dijksman, d66@hansdijksman.nl (secretaris), telefoonnummer: 06-50440512.

Gesprekken: een gesprek met 2 bestuursleden is onderdeel van de procedure (deze vinden plaats begin mei 2016). Tijdens de ALV van 23 mei 2016 presenteren de kandidaten zich aan de leden, waarna de leden d.m.v. stemmen bepalen welke kandidaten tot het bestuur toetreden.

Algemene voorwaarde: je bent tenminste een half jaar lid van D66. Het betreft een bestuurstermijn van 3 jaar. Je bent in elk geval beschikbaar als voorzitter tot en met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018